. ɡ . ɿ . . ѡ . . - . - - - - - - - - - . . 42 . : " ". ɡ . . ʡ " ". 904 . ( ) JAMA Network Ope . ​​ Ρ . - - - - - - - -

:


]vhsm>> hglad ff'x Yahvm jp`dv lk Hlvhq o'dvm