ӡ 2024 ȡ : " ". -
ߡ 2024 - ߡ 2 ϡ .
The Verge : " 2024 ". - - - - -
ѡ .
ѡ : " ǡ ǡ ."
ѡ " ". - - - - -

:


ig jc[g khsh o'' Yuh]m hgfav ggrlv fpg,g uhl 2024?